Portfolio

Penerbitan & Penyelidikan

Penerbitan & Penyelidikan

 Muat Turun Kajian Tindakan

 Tajuk Buku: Meminggir Angin

Penyelenggara: Hajijah Jais

Terbitan: Dewan Bahasa dan Pustaka

Muat turun Cerpen 1: Sepuntung rokok dan sepasang kasut Palco oleh Muhaimi Suhaili

Muat turun Cerpen 2: Satu resolusi oleh Muhaimi Suhaili

 

Muat Turun Kajian Tindakan 1: Meningkatkan Kemahiran Murid dalam Memahami dan Menggunakan Kata Adjektif Pancaindera dengan Betul Mengikut Konteks Melalui Strategi Inkuiri Penemuan "Hashtag Pancaindera"

Muat Turun Kajian Tindakan 2: Meningkatkan Kemahiran Menulis Ayat Tunggal Menggunakan Modul Ekspres P.A.T Secara Deduktif 

Muat Turun Kajian Tindakan 3: Meningkatkan Penggunaan Kata Hubung Gabungan dalam Kemahiran Menulis Melalui Kaedah LASAM

Muat Turun Kajian Tindakan 4: Meningkatkan Kemahiran Menggunakan Kata Hubung Gabungan dan Membina Ayat Majmuk Gabungan Murid Tahun 2 dengan Menggunakan Strategi Lagu "STALD KAWANKU"

Muat Turun Kajian Tindakan 5: Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Murid Tahun Empat Menggunakan Kaedah Salam 

Muat Turun Kajian Tindakan 6: Meningkatkan Kemahiran Menulis Huruf Besar pada Pangkal Ayat dan Kata Nama Khas Menggunakan Strategi KIT 3D1 YAYA

Muat Turun Kajian Tindakan 7: Meningkatkan Kefahaman Ayat Tunggal Bahasa Melayu dengan Menggunakan Kanta Tunggal Bahasa Melayu

Muat Turun Kajian Tindakan 8: Meningkatkan Kemahiran Menghuraikan Isi dengan Jelas untuk Menghasilkan Perenggan yang Koheren Menggunakan Teknik AKKU

Muat Turun Kajian Tindakan 9: Strategi Buku Panduan EMP dalam Meningkatkan Kemahiran Mengedit dan Memurnikan Hasil Penulisan

Muat Turun Kajian Tindakan 10: Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Imbuhan Awalan 'ber-' dan Akhiran '-an' Dalam Perkataan Menggunakan Kaedah KCTD-Tapak Imbuhan

Muat Turun Kajian Tindakan 11: Jadual Berkala KACI KATI - Membantu Meningkatkan Penguasaan Murid Memahami Maklumat Tersurat dan Maklumat Tersirat

Muat Turun Kajian Tindakan 12: BaPeBi: Strategi Mmnemonik Akrostik untuk Meningkatkan Pemahaman dan Penggunaan Kata Tanya dengan Betul Mengikut Konteks Bagi Murid Tahun 2

Muat Turun Kajian Tindakan 13: Meningkatkan Kemahiran Murid Tahun 5 dalam Menulis Nilai dan Mesej yang Terdapat dalam Bahan dengan Menggunakan Strategi "KETUK-CARI-DAPAT"

Muat Turun Kajian Tindakan 14: Meningkatkan Tahap Pemahaman dan Menggunakan Imbuhan Awalan "Me-" Menggunakan Strategi BiFaIng

Muat Turun Kajian Tindakan 15: Meningkatkan Penguasaan Murid tentang Kata Ganti Diri Pertama, Kedua dan Ketiga Menggunakan Strategi "HAKEGU"

Muat Turun Kajian Tindakan 16: Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Idea Utama dan Idea Sampingan dalam Karangan Fakta Murid Tahun Empat Menggunakan Strategi Peta Bunga

Muat Turun Kajian Tindakan 17: Meningkatkan Kemahiran Murid Tahun 5 Mengingat Format Surat Kiriman Rasmi dengan Menggunakan Kaedah Mnemonik Lokasi

Muat Turun Kajian Tindakan 18: Meningkatkan Kemahiran Murid dalam Penulisan Huruf Besar di Awal Permulaan Ayat Menggunakan Kaedah Imej Visual Itik "IMEVISTIK"

Muat Turun Kajian Tindakan 19: Meningkatkan Kemahiran Murid dalam Membina Ayat Huraian Berdasarkan Isi Utama Menggunakan Strategi "BG-PKLATU"

Muat Turun Kajian Tindakan 20: Meningkatkan Kemahiran Menaakul Bahan Grafik untuk memudahkan Maklumat kepada bentuk Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk dengan Menggunakan Teknik GUZZLE+SAD

Muat Turun Kajian Tindakan 21: Meningkatkan Kemahiran Bercerita dalam Ayat yang Lengkap dan Susuanan Idea yang Tepat Murid Tahun 3 dengan Menggunakan Strategi POP-UP NALAS

 

Muat turun: Muhaimi Suhaili. (2012). Misi Memburu Harta Karun, Prosiding Seminar Memartabatkan Bahasa Melayu Peringkat Antarabangsa, UPSI, Tanjung Malim. pp. 107-119

 

 

Tajuk: Jurnal Penyelidikan Tindakan 2017

Penyelenggara: Muhaimi bin Suhaili, Dr. Sara binti Beden, Dr. Radna Wismawati Muhibah binti Yahya Sawek, Dr. Melvina Chung Hui Ching, Dr. Pati anak Alap, & Abang Mohamad Daud bin Abang Taha

Penerbit: Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2017

Harga: RM29.00

Muat turun Kajian Tindakan 1: Meningkatkan kemahiran menulis jawapan pemahaman dalam aspek soalan bertumpu dengan betul bagi murid Tahun 3 melalui kaedah "TuGaS CaCa"

Muat turun Kajian Tindakan 2: Kesan Kaedah "TAPIs" Dalam Meningkatkan Kemahiran Menulis Ulasan Murid Tahun 4 Berdasarkan Bahan Rangsangan

Muat turun Kajian Tindakan 3: Meningkatkan Kemahiran Menulis Jawapan Pemahaman bagi Soalan Bertumpu Murid Tahun 3 Menggunakan Teknik Pot Satu 

 

Muat turun Kajian Tindakan 4: Penggunaan Kaedah "Garis S.A.L" dalam Membantu Meningkatkan Penguasaan Murid untuk Memahami Maklumat Tersurat dan Maklumat Tersirat Tahun 5

Muat turun Kajian Tindakan 5: Penggunaan Kaedah "Touch and Write" Membantu Mengatasi Penggunaan Huruf Besar dalam Penulisan Bahasa Melayu Tahun 4 

 

 

PENYELIDIKAN LAIN: Sila tekan pautan pada tajuk di bawah untuk muat turun:

Muat Turun: Kelvin Yiung Shi Hong & Muhaimi Suhaili, dengan tajuk: Amalan bertepung tawar pada Majlis Perkahwinan Orang Melayu di Kampung Giatmara, Sebuyau dan Kampung Baru, Samarahan, Sarawak 

Muat Turun: Muhaimi Suhaili, dengan tajuk: Huraian Model Pembelajaran Al-Kahfi dalam Peristiwa Nabi Musa Menuntut Ilmu daripada Nabi Khidir dengan Konteks Pembelajaran Hari ini

Muat Turun: Abdul Lattif Poli, Muhaimi Suhaili & Azrian Ali, dengan tajuk: Pembinaan Bahan Kaedah Didik Hibur Kamishibai KADIHIKA dalam Pengajaran dan Pembelajar

Muat Turun: Muhaimi Suhaili, dengan tajuk: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Pola Bentuk Kata Tunggal dengan Menggunakan Bahan-bahan Lukisan Melalui Kaedah Mnemonik

Muat Turun: Muhaimi Suhaili, dengan tajuk: Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pembelajaran 

Muat Turun: Muhaimi Suhaili, dengan tajuk: Penggunaan Teknik Mnemonik Gaya Mnemuna dalam Pengajaran Tatabahasa

Muat Turun: Muhaimi Suhaili, Halik Wang & Michael Belekum, dengan tajuk: Meningkatkan Kemahiran Menghasilkan Inovasi dengan Menggunakan Kaedah PUSAR+Do

 

 

 

 

Tajuk: Modul Pembelajaran Al-Kahfi (PAK) 

Penulis: Muhaimi bin Suhaili, Dr. Radna Wismawati Muhibah binti Yahya Sawek & Rokaiyah Jaya

Penerbit: Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2017

Harga: RM29.00

Muat turun: Prakata Buku Modul Pembelajaran Al-Kahfi (PAK)

 

 

 

 

 

Tajuk: Apabila Dron Mendarat Di Dalam Bilik Darjah - Eksplorasi Bahasa dn Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Penulis: Muhaimi bin Suhaili

Penerbit: Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2017

Harga: RM25.00

Muat turun: Prakata Buku "Apabila Dron Mendarat Di Dalam Bilik Darjah"

 

 

 

 

 

 

Tajuk: Lampu Perjalanan KPPB IPGKTAR - Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna "Mencari Titik Kefahaman" 2019-2021

Penulis: Muhaimi bin Suhaili

Penerbit: IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2021

Harga: RM35.00

Muat turun: Prakata Buku Lampu Perjalanan KPPB IPGKTAR - Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna "Mencari Titik Kefahaman" 2019-2021

 

 

 

 

 

  

Tajuk: Citra Inovasi sempena KIP2021

Penulis: Muhaimi bin Suhaili

Penerbit: IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2021

Harga: RM30.00

Pautan Prakata Buku Citra Inovasi 

 

Laporan Inovasi Menggunakan Kaedah PUSAR + 3 Ext:

Muat turun Inovasi 1: KEMBARA IMSIP (Kumpulan HYPERGIRLS) 

Muat turun Inovasi 2: Dam Ular SIMBA (Kumpulan MANABECA)

Muat turun Inovasi 3: CELIK BAHASA (Kumpulan Fantastic Four)

Muat turun Inovasi 4 : Ko'SUKA (Kumpulan D'SWAN)

Muat turunt Inovasi 5: KEMBARA IMSIP (Kumpulan HYPERGIRLS)

Muat turun Inovasi 6: KUASAI TB (Kumpulan PATNAM)

Muat turun Inovasi 7: Kata Majmuk Bestari (Kumpulan Srikandi Mahsuri)

Muat turun Inovasi 8: PENBI (Kumpulan KERISZIE)

 

 

 

 

 

 

Muat turun: Huraian Model Pembelajaran Al-Kahfi dalam Peristiwa Nabi Musa Menuntut Ilmu daripada Nabi Khidir dengan Konteks Pembelajaran Hari Ini oleh Muhaimi Suhaili (Prosiding dan pembentangan)

 

 

Muat turun: Muhaimi bin Suhaili, Sharil Zulkarnain bin Haslan, Mohammad Syaid Fikrie bin Mohamad Hadad, dan Mohammad Aidil Ikhwan bin Gayuh) dengan tajuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Karangan Menggunakan Pendekatan Proses 

Muat turun: Muhaimi bin Suhaili, Muhammad Ashraf bin Abdullah, Phu Wen Zhi, Esther Liong Chuen Ning) dengan tajuk  Meningkatkan Kemahiran Membaca dalam Kalangan Murid Tahun 5 dengan Menggunakan Kaedah Didik Hibur 

Muat turun: Muhaimi bin Suhaili, Dayang Nurin Sabrina binti Ab Dzulkifli, Fatin Nabilah Binti Alias dan Muhammad Nor Faizmie bin Rasman) dengan tajuk  Meningkatkan Kemahiran Berfikir dalam Kalangan Murid Tahun 6 Menggunakan SMB (Soalan Mendaki Bukit) 

Muat turun: Muhaimi bin Suhaili, Norshafika binti Madian, Nur Farah Nadia binti Buana dan Sharifah Nuur Qhamelia binti Wan Azeman) dengan tajuk Formula Jawapan + CSI + KAI + BUAS Meningkatkan Khat dalam Kalangan Murid Tahun 6 

Muat turun: Muhaimi Suhaili, Hafizie bin Abdullah Hasbie, Kelvin Chung Yiung Shi Hong, dan Mohd. Harris Haiqal bin Ahmad Moslini) dengan tajuk: Meningkatkan Kemahiran Bertutur dalam Kalangan Pelajar Tahun 3 dengan Kaedah ABC PAL (Alat Berfikir Cemerlang: Punca Akibat Langkah) 

Muat turun: Muhaimi Suhaili, Lee Wen Qing, Maszanirah binti Ahmad, dan Nur Aliah Syazwinie bin Azmi ) dengan tajuk: Meningkatkan Penguasaan Penggunaan Kata Adjektif dengan Menggunakan Kaedah Mnemonik dalam Kalangan Murid Tahun 4 

Muat turun: Muhaimi Suhaili, Empenai Fung Jiu Kei, Lai Mee Ing, dan Nurul Sabariah bin Eduad) dengan tajuk: Meningkatkan kemahiran Menggunakan Kata Hubung dalam Ayat Menggunakan Kaedah Mnemonik dalam Kalangan Murid Tahun 5 

Muat turun: Muhaimi Suhaili, Nur Assykin binti Jamhari, Nur Azra Syafiqah binti Abdul Wahap) dengan tajuk: Meningkatkan Penggunaaan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas dalam Kalangan Murid Tahun 1 dengan Menggunakan Teknik Didik Hibur 

Muat turun: Muhaimi Suhaili, Ernia Syafeka binti  Sam, Wong Hui Lim, dan Elni Haliza binti Hassim) dengan tajuk: Kaedah SASBIDI MENBAKE Meningkatkan Kemahiran Bertutur Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Tahun 6 

 

Muat turun: Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pembelajaran oleh Muhaimi Suhaili 

 

Ketua Penyelidik dan Pembimbing Kajian tentang Pembelajaran Al-Kahfi:

Muat turun: Analisis SWOT Tatacara Pelaksanaan dan Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi Secara dalam Talian bagi Kursus Elektif dalam Kalangan Pelajar Pengajian Islam IPGKTAR 

Muat turun: Analisis Refleksi dan Pencapaian Hasil Pembelajaran dalam Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi Berdasarkan Kaedah WEWIT

Muat turun: Reka Bentuk Bilik Darjah Abad Ke-21 Tahun 2072 Melalui Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi

Muat turun: Tahap Pembelajaran Pelajar Opsyen Bahasa Melayu dari Aspek Kemahiran Menghasilkan KIT Persembahan Melalui Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi

Muat turun: Penilaian Terhadap Aspek Binaan Kumpulan Daripada Dari Aspek Kreativiti Dalam Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi

Muat turun: Penerapan KBAT Dalam Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi bagi Kursus Elektif BMMB3182 Dalam Kalangan Pelajar Pengajian Islam IPGKTAR

 

Muat Naik: Laporan Hari Anugerah Inovasi Hai2018 - (Modul Eksplorasi Bahasa Al-Kahfi oleh Muhaimi Suhaili, IPG Kampus Tun Abdul Razak)

 

 Muat turun: Inovasi EBaK disebarkan hampir di seluruh Sarawak

 

 

 

Tajuk: Memartabatkan Bahasa Melayu - Suatu Siri Kembara

Editor: Muhaimi bin Suhaili

Penerbit: Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2012

Harga: RM25.00

 

 

 

 

Tajuk: Buku Perancangan Eksekutif (BPE)

Penulis: Sidang Editor BPE 2023

Penerbit: IPG Kampus Raja Melewar

Tahun Diterbitkan: 2023

Harga: -

Muat turun: Prakata Buku Perancangan Strategik 2023

 

 

 

 

Date

26 Januari 2023

Tags

Penyelidikan & Penerbitan

GARAPAN MINDA

Kita mungkin tidak dapat mengubah dunia, tetapi kita dapat melahirkan generasi yang akan mengubah dunia. - muna

 

Disclaimer

Kami menyediakan bahan dan maklumat berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman kami. Pengguna dinasihatkan untuk memilih dan menilai sendiri mana-mana maklumat yang sesuai dan autentik, serta memasukkan daripada sumber mana dipetik. Kami tidak bertanggungjawab atas kerosakan atau kemudaratan atau seumpama dengannya, yang berlaku akibat menggunakan bahan dan maklumat yang kami kongsikan. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan bersama demi kemaslahatan sejagat.

Perkongsian

Pelawat

Hari Ini190
Semalam280
Minggu Ini190
Bulan Ini7235
Jumlah Pelawat163836

Who Is Online

2
Online

2024-07-22