Portfolio

Penerbitan & Penyelidikan

Penerbitan & Penyelidikan

 Muat Turun Kajian Tindakan

 Tajuk Buku: Meminggir Angin

Penyelenggara: Hajijah Jais

Terbitan: Dewan Bahasa dan Pustaka

Muat turun Cerpen 1: Sepuntung rokok dan sepasang kasut Palco oleh Muhaimi Suhaili

Muat turun Cerpen 2: Satu resolusi oleh Muhaimi Suhaili

 

Muat Turun Kajian Tindakan 1: Meningkatkan Kemahiran Murid dalam Memahami dan Menggunakan Kata Adjektif Pancaindera dengan Betul Mengikut Konteks Melalui Strategi Inkuiri Penemuan "Hashtag Pancaindera"

Muat Turun Kajian Tindakan 2: Meningkatkan Kemahiran Menulis Ayat Tunggal Menggunakan Modul Ekspres P.A.T Secara Deduktif 

Muat Turun Kajian Tindakan 3: Meningkatkan Penggunaan Kata Hubung Gabungan dalam Kemahiran Menulis Melalui Kaedah LASAM

Muat Turun Kajian Tindakan 4: Meningkatkan Kemahiran Menggunakan Kata Hubung Gabungan dan Membina Ayat Majmuk Gabungan Murid Tahun 2 dengan Menggunakan Strategi Lagu "STALD KAWANKU"

Muat Turun Kajian Tindakan 5: Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Murid Tahun Empat Menggunakan Kaedah Salam 

Muat Turun Kajian Tindakan 6: Meningkatkan Kemahiran Menulis Huruf Besar pada Pangkal Ayat dan Kata Nama Khas Menggunakan Strategi KIT 3D1 YAYA

Muat Turun Kajian Tindakan 7: Meningkatkan Kefahaman Ayat Tunggal Bahasa Melayu dengan Menggunakan Kanta Tunggal Bahasa Melayu

Muat Turun Kajian Tindakan 8: Meningkatkan Kemahiran Menghuraikan Isi dengan Jelas untuk Menghasilkan Perenggan yang Koheren Menggunakan Teknik AKKU

Muat Turun Kajian Tindakan 9: Strategi Buku Panduan EMP dalam Meningkatkan Kemahiran Mengedit dan Memurnikan Hasil Penulisan

Muat Turun Kajian Tindakan 10: Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Imbuhan Awalan 'ber-' dan Akhiran '-an' Dalam Perkataan Menggunakan Kaedah KCTD-Tapak Imbuhan

Muat Turun Kajian Tindakan 11: Jadual Berkala KACI KATI - Membantu Meningkatkan Penguasaan Murid Memahami Maklumat Tersurat dan Maklumat Tersirat

Muat Turun Kajian Tindakan 12: BaPeBi: Strategi Mmnemonik Akrostik untuk Meningkatkan Pemahaman dan Penggunaan Kata Tanya dengan Betul Mengikut Konteks Bagi Murid Tahun 2

Muat Turun Kajian Tindakan 13: Meningkatkan Kemahiran Murid Tahun 5 dalam Menulis Nilai dan Mesej yang Terdapat dalam Bahan dengan Menggunakan Strategi "KETUK-CARI-DAPAT"

Muat Turun Kajian Tindakan 14: Meningkatkan Tahap Pemahaman dan Menggunakan Imbuhan Awalan "Me-" Menggunakan Strategi BiFaIng

Muat Turun Kajian Tindakan 15: Meningkatkan Penguasaan Murid tentang Kata Ganti Diri Pertama, Kedua dan Ketiga Menggunakan Strategi "HAKEGU"

Muat Turun Kajian Tindakan 16: Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Idea Utama dan Idea Sampingan dalam Karangan Fakta Murid Tahun Empat Menggunakan Strategi Peta Bunga

Muat Turun Kajian Tindakan 17: Meningkatkan Kemahiran Murid Tahun 5 Mengingat Format Surat Kiriman Rasmi dengan Menggunakan Kaedah Mnemonik Lokasi

Muat Turun Kajian Tindakan 18: Meningkatkan Kemahiran Murid dalam Penulisan Huruf Besar di Awal Permulaan Ayat Menggunakan Kaedah Imej Visual Itik "IMEVISTIK"

Muat Turun Kajian Tindakan 19: Meningkatkan Kemahiran Murid dalam Membina Ayat Huraian Berdasarkan Isi Utama Menggunakan Strategi "BG-PKLATU"

Muat Turun Kajian Tindakan 20: Meningkatkan Kemahiran Menaakul Bahan Grafik untuk memudahkan Maklumat kepada bentuk Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk dengan Menggunakan Teknik GUZZLE+SAD

Muat Turun Kajian Tindakan 21: Meningkatkan Kemahiran Bercerita dalam Ayat yang Lengkap dan Susuanan Idea yang Tepat Murid Tahun 3 dengan Menggunakan Strategi POP-UP NALAS

 

Muat turun: Muhaimi Suhaili. (2012). Misi Memburu Harta Karun, Prosiding Seminar Memartabatkan Bahasa Melayu Peringkat Antarabangsa, UPSI, Tanjung Malim. pp. 107-119

 

 

Tajuk: Jurnal Penyelidikan Tindakan 2017

Penyelenggara: Muhaimi bin Suhaili, Dr. Sara binti Beden, Dr. Radna Wismawati Muhibah binti Yahya Sawek, Dr. Melvina Chung Hui Ching, Dr. Pati anak Alap, & Abang Mohamad Daud bin Abang Taha

Penerbit: Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2017

Harga: RM29.00

Muat turun Kajian Tindakan 1: Meningkatkan kemahiran menulis jawapan pemahaman dalam aspek soalan bertumpu dengan betul bagi murid Tahun 3 melalui kaedah "TuGaS CaCa"

Muat turun Kajian Tindakan 2: Kesan Kaedah "TAPIs" Dalam Meningkatkan Kemahiran Menulis Ulasan Murid Tahun 4 Berdasarkan Bahan Rangsangan

Muat turun Kajian Tindakan 3: Meningkatkan Kemahiran Menulis Jawapan Pemahaman bagi Soalan Bertumpu Murid Tahun 3 Menggunakan Teknik Pot Satu 

 

Muat turun Kajian Tindakan 4: Penggunaan Kaedah "Garis S.A.L" dalam Membantu Meningkatkan Penguasaan Murid untuk Memahami Maklumat Tersurat dan Maklumat Tersirat Tahun 5

Muat turun Kajian Tindakan 5: Penggunaan Kaedah "Touch and Write" Membantu Mengatasi Penggunaan Huruf Besar dalam Penulisan Bahasa Melayu Tahun 4 

 

 

PENYELIDIKAN LAIN: Sila tekan pautan pada tajuk di bawah untuk muat turun:

Muat Turun: Kelvin Yiung Shi Hong & Muhaimi Suhaili, dengan tajuk: Amalan bertepung tawar pada Majlis Perkahwinan Orang Melayu di Kampung Giatmara, Sebuyau dan Kampung Baru, Samarahan, Sarawak 

Muat Turun: Muhaimi Suhaili, dengan tajuk: Huraian Model Pembelajaran Al-Kahfi dalam Peristiwa Nabi Musa Menuntut Ilmu daripada Nabi Khidir dengan Konteks Pembelajaran Hari ini

Muat Turun: Abdul Lattif Poli, Muhaimi Suhaili & Azrian Ali, dengan tajuk: Pembinaan Bahan Kaedah Didik Hibur Kamishibai KADIHIKA dalam Pengajaran dan Pembelajar

Muat Turun: Muhaimi Suhaili, dengan tajuk: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Pola Bentuk Kata Tunggal dengan Menggunakan Bahan-bahan Lukisan Melalui Kaedah Mnemonik

Muat Turun: Muhaimi Suhaili, dengan tajuk: Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pembelajaran 

Muat Turun: Muhaimi Suhaili, dengan tajuk: Penggunaan Teknik Mnemonik Gaya Mnemuna dalam Pengajaran Tatabahasa

Muat Turun: Muhaimi Suhaili, Halik Wang & Michael Belekum, dengan tajuk: Meningkatkan Kemahiran Menghasilkan Inovasi dengan Menggunakan Kaedah PUSAR+Do

 

 

 

 

Tajuk: Modul Pembelajaran Al-Kahfi (PAK) 

Penulis: Muhaimi bin Suhaili, Dr. Radna Wismawati Muhibah binti Yahya Sawek & Rokaiyah Jaya

Penerbit: Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2017

Harga: RM29.00

Muat turun: Prakata Buku Modul Pembelajaran Al-Kahfi (PAK)

 

 

 

 

 

Tajuk: Apabila Dron Mendarat Di Dalam Bilik Darjah - Eksplorasi Bahasa dn Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Penulis: Muhaimi bin Suhaili

Penerbit: Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2017

Harga: RM25.00

Muat turun: Prakata Buku "Apabila Dron Mendarat Di Dalam Bilik Darjah"

 

 

 

 

 

 

Tajuk: Lampu Perjalanan KPPB IPGKTAR - Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna "Mencari Titik Kefahaman" 2019-2021

Penulis: Muhaimi bin Suhaili

Penerbit: IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2021

Harga: RM35.00

Muat turun: Prakata Buku Lampu Perjalanan KPPB IPGKTAR - Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna "Mencari Titik Kefahaman" 2019-2021

 

 

 

 

 

  

Tajuk: Citra Inovasi sempena KIP2021

Penulis: Muhaimi bin Suhaili

Penerbit: IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2021

Harga: RM30.00

Pautan Prakata Buku Citra Inovasi 

 

Laporan Inovasi Menggunakan Kaedah PUSAR + 3 Ext:

Muat turun Inovasi 1: KEMBARA IMSIP (Kumpulan HYPERGIRLS) 

Muat turun Inovasi 2: Dam Ular SIMBA (Kumpulan MANABECA)

Muat turun Inovasi 3: CELIK BAHASA (Kumpulan Fantastic Four)

Muat turun Inovasi 4 : Ko'SUKA (Kumpulan D'SWAN)

Muat turunt Inovasi 5: KEMBARA IMSIP (Kumpulan HYPERGIRLS)

Muat turun Inovasi 6: KUASAI TB (Kumpulan PATNAM)

Muat turun Inovasi 7: Kata Majmuk Bestari (Kumpulan Srikandi Mahsuri)

Muat turun Inovasi 8: PENBI (Kumpulan KERISZIE)

 

 

 

 

 

 

Muat turun: Huraian Model Pembelajaran Al-Kahfi dalam Peristiwa Nabi Musa Menuntut Ilmu daripada Nabi Khidir dengan Konteks Pembelajaran Hari Ini oleh Muhaimi Suhaili (Prosiding dan pembentangan)

 

 

Muat turun: Muhaimi bin Suhaili, Sharil Zulkarnain bin Haslan, Mohammad Syaid Fikrie bin Mohamad Hadad, dan Mohammad Aidil Ikhwan bin Gayuh) dengan tajuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Karangan Menggunakan Pendekatan Proses 

Muat turun: Muhaimi bin Suhaili, Muhammad Ashraf bin Abdullah, Phu Wen Zhi, Esther Liong Chuen Ning) dengan tajuk  Meningkatkan Kemahiran Membaca dalam Kalangan Murid Tahun 5 dengan Menggunakan Kaedah Didik Hibur 

Muat turun: Muhaimi bin Suhaili, Dayang Nurin Sabrina binti Ab Dzulkifli, Fatin Nabilah Binti Alias dan Muhammad Nor Faizmie bin Rasman) dengan tajuk  Meningkatkan Kemahiran Berfikir dalam Kalangan Murid Tahun 6 Menggunakan SMB (Soalan Mendaki Bukit) 

Muat turun: Muhaimi bin Suhaili, Norshafika binti Madian, Nur Farah Nadia binti Buana dan Sharifah Nuur Qhamelia binti Wan Azeman) dengan tajuk Formula Jawapan + CSI + KAI + BUAS Meningkatkan Khat dalam Kalangan Murid Tahun 6 

Muat turun: Muhaimi Suhaili, Hafizie bin Abdullah Hasbie, Kelvin Chung Yiung Shi Hong, dan Mohd. Harris Haiqal bin Ahmad Moslini) dengan tajuk: Meningkatkan Kemahiran Bertutur dalam Kalangan Pelajar Tahun 3 dengan Kaedah ABC PAL (Alat Berfikir Cemerlang: Punca Akibat Langkah) 

Muat turun: Muhaimi Suhaili, Lee Wen Qing, Maszanirah binti Ahmad, dan Nur Aliah Syazwinie bin Azmi ) dengan tajuk: Meningkatkan Penguasaan Penggunaan Kata Adjektif dengan Menggunakan Kaedah Mnemonik dalam Kalangan Murid Tahun 4 

Muat turun: Muhaimi Suhaili, Empenai Fung Jiu Kei, Lai Mee Ing, dan Nurul Sabariah bin Eduad) dengan tajuk: Meningkatkan kemahiran Menggunakan Kata Hubung dalam Ayat Menggunakan Kaedah Mnemonik dalam Kalangan Murid Tahun 5 

Muat turun: Muhaimi Suhaili, Nur Assykin binti Jamhari, Nur Azra Syafiqah binti Abdul Wahap) dengan tajuk: Meningkatkan Penggunaaan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas dalam Kalangan Murid Tahun 1 dengan Menggunakan Teknik Didik Hibur 

Muat turun: Muhaimi Suhaili, Ernia Syafeka binti  Sam, Wong Hui Lim, dan Elni Haliza binti Hassim) dengan tajuk: Kaedah SASBIDI MENBAKE Meningkatkan Kemahiran Bertutur Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Tahun 6 

 

Muat turun: Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pembelajaran oleh Muhaimi Suhaili 

 

Ketua Penyelidik dan Pembimbing Kajian tentang Pembelajaran Al-Kahfi:

Muat turun: Analisis SWOT Tatacara Pelaksanaan dan Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi Secara dalam Talian bagi Kursus Elektif dalam Kalangan Pelajar Pengajian Islam IPGKTAR 

Muat turun: Analisis Refleksi dan Pencapaian Hasil Pembelajaran dalam Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi Berdasarkan Kaedah WEWIT

Muat turun: Reka Bentuk Bilik Darjah Abad Ke-21 Tahun 2072 Melalui Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi

Muat turun: Tahap Pembelajaran Pelajar Opsyen Bahasa Melayu dari Aspek Kemahiran Menghasilkan KIT Persembahan Melalui Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi

Muat turun: Penilaian Terhadap Aspek Binaan Kumpulan Daripada Dari Aspek Kreativiti Dalam Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi

Muat turun: Penerapan KBAT Dalam Aktiviti Pembelajaran Al-Kahfi bagi Kursus Elektif BMMB3182 Dalam Kalangan Pelajar Pengajian Islam IPGKTAR

 

Muat Naik: Laporan Hari Anugerah Inovasi Hai2018 - (Modul Eksplorasi Bahasa Al-Kahfi oleh Muhaimi Suhaili, IPG Kampus Tun Abdul Razak)

 

 Muat turun: Inovasi EBaK disebarkan hampir di seluruh Sarawak

 

 

 

Tajuk: Memartabatkan Bahasa Melayu - Suatu Siri Kembara

Editor: Muhaimi bin Suhaili

Penerbit: Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Tun Abdul Razak

Tahun Diterbitkan: 2012

Harga: RM25.00

 

 

 

 

Tajuk: Buku Perancangan Eksekutif (BPE)

Penulis: Sidang Editor BPE 2023

Penerbit: IPG Kampus Raja Melewar

Tahun Diterbitkan: 2023

Harga: -

Muat turun: Prakata Buku Perancangan Strategik 2023

 

 

 

 

Date

26 Januari 2023

Tags

Kreativiti Pembelajaran